dau nam heo gia dinh dang khoi choi dua voi heo Đầu năm heo, gia đình Đăng Khôi chơi đùa với... heo

Những ngày đầu xuân gia đình ca sĩ Đăng Khôi – Thủy Anh dẫn hai quý tử đi dã ngoại, đặc biệt cả gia đình mặc áo bà ba xưa cũ và chơi đùa cùng ...