TIN TỨC

Điện ảnh Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

(TGĐA) - “…Từ khi thành lập đến khi tập kết ra miền Bắc (cuối 1954), điện ảnh Nam Bộ vừa học vừa làm. Qua tổng kết kinh nghiệm đã hình thành một quy trình sản xuất phim trong điều kiện đặc biệt, không thuận lợi cho việc làm phim. Ngoài ra, còn mở lớp đào tạo cơ bản về các bộ môn kỹ thuật và nghệ thuật làm phim. Số anh em này gồm 23 người: Mai Lộc, Khương Mễ, Vũ Sơn, Lý Cương, Nguyễn Đảnh , Cao Thành Nhơn, Hồ Tây, Vũ Ba, Trương Thành Hỷ, Lê Minh Hiền, Nguyễn Thế Đoàn, Nguyễn Phu Cẩn, An Sơn, Trần Nhu, Nguyễn Thanh Trước, Hạ Giêng Bình, Việt Hiền, Lê Bích, Phạm Tranh, Hoàng Tiến Đạt, Trần Kiềm, Nguyễn Văn Phỉ, Nguyễn Xuân Quang.

Tất cả sau này đều nắm các khâu chủ chốt của các xưởng phim: Thời sự, Tài liệu Trung ương, Xưởng phim Quân đội, Xưởng phim Hoạt họa, Xưởng phim truyện Việt Nam.

 
 
 

Thế Giới Điện Ảnh